slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Dane kontaktowe

Grupa Doradców Biznesowych Sp. z o.o.

ul. Szyperska 3/5
61-754 Poznań
adres do korespondencji:
ul. Dworcowa 7 / lok. 319
62-020 Swarzędz
Tel. +48 501 361 575 w godz.pracy biura
e-mail: biuro@gdb.poznan.pl    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Doradców Biznesowych sp. z o.o. przy ulicy Szyperskiej 3/5, 61-749 Poznań 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przyjęcia lub odrzucenia oferty. 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji zapytania ofertowego.