slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Finanse

Analizy finansowe

Opracowujemy analizy finansowe pozwalające ocenić stan finansów firmy lub instytucji oraz charakterystykę planowanych przedsięwzięć gospodarczych, np. w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania.
Świadczymy kompleksowe usługi związane z analizą kondycji finansowej przedsiębiorstw, obejmujące swoim zakresem między innymi:

  • analizę sprawozdań finansowych oraz danych księgowych,
  • ustalenie oraz ocenę przepływów pieniężnych,
  • analizę czynników kształtujących wynik finansowy.

Bazując na przekazywanych z Firmy danych jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej interpretacji wyników oraz precyzyjnej diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Oferta