slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Podatki

Przekształcenia firm

Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie przekształceń z jednoosobowej działalności gospodarczej w inny podmiot.
Pomagamy przy:

 • Przekształceniach w spółkę z o.o. i ewentualne dalsze przekształcenie w inną spółkę
  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). Możliwe jest także dalsze przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (np. w spółkę komandytową).
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki
  Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia) i niematerialnych (np. wierzytelności, koncesje, know – how), używany do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwem jest więc wszystko czego używa się do prowadzenia działalności gospodarczej. Tak rozumiane przedsiębiorstwo może być wniesione do spółki osobowej lub kapitałowej jako wkład niepieniężny (aport).
 • Zawiązanie zupełnie nowej spółki, która stopniowo będzie „przejmować” ich działalność
  Założenie nowej spółki obok prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, wiąże się z powstaniem całkiem nowego podmiotu. Nowo powstała spółka musi stopniowo „wejść” we wszystkie stosunki gospodarcze i prawne, w których uczestniczył do tej pory przedsiębiorca.
  Zanim zdecydujesz się na zmianę formy prowadzenia działalności – zadzwoń do nas, wskażemy Tobie jakie będą konsekwencje wyboru i pomożemy wybrać właściwą ścieżkę.

Oferta