slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Kadry

Dokumentacja kadrowa

W ramach usługi prowadzenia kadr oferujemy:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
  • przygotowywanie sprawozdań statystycznych do GUS,
  • opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzania, ZFŚS,
  • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
  • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników.

Oferta