slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Podatki

Ulga badawczo- rozwojowa B+R

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) jest to nowy instrument finansowy, którego celem jest wspieranie działalności przedsiębiorstw innowacyjnych, poprzez przyznanie im dodatkowego bonusu podatkowego. Warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest poniesienie wydatków mieszczących się w ustawowo zdefiniowanej działalności badawczo-rozwojowej.
Skorzystanie z tego instrumentu polega na możliwości dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Warto podkreślić, że dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój, ulga B+R może być atrakcyjną alternatywą dla agresywnej optymalizacji podatkowej – w szczególności po wejściu w życie klauzuli zapobiegającej unikaniu opodatkowania. Ulga B+R w przeciwieństwie do działań restrukturyzacyjnych (np. polegających na transferze znaków towarowych) jest instrumentem promowanym przez Ministerstwo Finansów RP. Jest ona więc dużo bardziej bezpieczna dla podatników.

Pomagamy przy:

Ocenie opłacalności, w tym wykonujemy:

 • audyt potencjału innowacyjnego firmy,
 • wstępną ocenę opłacalności skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej,
 • identyfikację kosztów kwalifikowanych B+R,
 • wskazanie grup kosztowych objętych ulgą B+R.

Wdrożeniu, w tym:

 • opracowujemy procedury wewnętrzne oraz schematy postępowania,
 • szkolimy pracowników, pod kątem maksymalnego wykorzystania ulgi B+R,
 • dostosowujemy systemy księgowe i informatyczne do potrzeb raportowania kosztów kwalifikowanych.

Bezpieczeństwie, w tym:

 • zabezpieczamy Firmy na okoliczność kontroli podatkowej i skarbowej,
 • okresowej weryfikacji sporządzonego wyliczenia kwoty ulgi.

Rozwoju B+R, w tym pomagamy przy:

 • budowaniu kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój – szkolenia i coaching,
 • projektowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz usług,
 • wprowadzaniu zmian organizacyjnych i procesowych,
 • pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji na innowacje.

Usługi z zakresu B+R realizowane są przez doradcę podatkowego:
Maria Kopówka – numer wpisu na listę doradców podatkowych 12675.

Oferta