slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Kadry

Płace

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

  • sporządzanie list płac tj. obliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym naliczanie premii, wynagrodzenia urlopowego, chorobowego oraz innych świadczeń przewidzianych kodeksem pracy i regulaminem wynagrodzenia,
  • obsługę zajęć wynagrodzeń pracowników tj. naliczanie na liście płac,
  • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla cudzoziemców,
  • obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
  • obsługę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Oferta