slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Finanse

Pozyskiwanie finansowania

Oferujemy profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych przeznaczanych szczególnie na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Naszym klientom zawsze staramy się zaproponować takie produkty finansowe, które najlepiej będą odpowiadały ich oczekiwaniom oraz będą miały korzystny wpływ na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. W celu realizacji tego celu współpracujemy z największymi polskimi bankami, towarzystwami leasingowymi i innymi instytucjami finansowymi.
W tym zakresie:

  • przygotowujemy raporty okresowe o sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy za uzgodniony z klientem okres (miesiąc, kwartał, półrocze),
  • analizujemy źródła finansowania i optymalizujemy ich strukturę,
  • reprezentujemy klienta w rozmowach z instytucjami finansowymi,
  • informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych.

Oferta