slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Podatki

Doradztwo podatkowe

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach podatkowych wykonywane przez doradcę podatkowego. Specjalista z zakresu prawa podatkowego pomaga nie tylko polskim podmiotom, lecz również zagranicznym przedsiębiorcom, którzy chcieliby rozpocząć działalność na terenie naszego kraju. Specjalista podatkowy wspiera firmy w każdej fazie ich działalności, począwszy od rejestracji dla celów podatkowych, poprzez wdrożenie optymalnych rozwiązań podatkowych w dalszym rozwoju.
Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną, dostosowaną do ich sytuacji, potrzeb i wymagań ofertę.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego realizowane są przez doradcę podatkowego:
Maria Kopówka – numer wpisu na listę doradców podatkowych 12675.

Oferta