slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Kadry

Rodo

Wspieramy wdrażanie RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia podejście do ochrony danych. Nowa ustawa odchodzi od odtwórczej implementacji wymagań prawa na rzecz zaangażowania się organizacji w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do profilu prowadzonej działalności.
RODO wymaga, aby organizacje, poruszając się w wyznaczonych prawem granicach, same zdefiniowały posiadane zasoby informacyjne – kategorie danych osobowych, ryzyka związane z ich przetwarzaniem i dobrały do nich odpowiednie zabezpieczenia.
W tym obszarze pomagamy przy wdrożeniu RODO poprzez dostosowanie:

  • procesów biznesowych,
  • systemów informatycznych,
  • dokumentacji.

Proponowane przez nas usługi obejmują:

  • audyt,
  • analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,
  • mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych,
  • dostosowanie środowiska teleinformatycznego,
  • dostosowanie dokumentacji, w tym polityk, procedur, klauzul i umów,
  • szkolenia pracowników i współpracowników.

Oferta