slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Finanse

Biznes plany

Opracowujemy Biznes Plany (lub Studium Wykonalności):

  • na potrzeby własne przedsiębiorstwa jako narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem,
  • na potrzeby podmiotów zewnętrznych (inwestorów, kredytodawców, instytucji finansowych itp.), jako narzędzie pozyskiwania finansowania zewnętrznego,
  • do wniosków o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej lub na rozwój firmy finansowanych z programów UE.

Opracowywane przez naszą firmę Biznes Plany cechuje profesjonalizm, przejrzystość oraz przystępność dla odbiorcy, zwięzłe przedstawienie kluczowych zagadnień wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również obiektywizm przedstawianych danych.

Nasi analitycy sprawnie gromadzą wszelkie niezbędne informacje dotyczące opisywanego przedsiębiorstwa i planowanych działań inwestycyjnych. Proces przygotowywania Biznes Planu odbywa się w ścisłej współpracy: zarówno z Państwem, jak i z instytucją do której dokument jest kierowany, tak aby zaspokoić wszelkie potrzeby informacyjne i zarazem zaprezentować przedsiębiorstwo z jak najlepszej strony.

Oferta