slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Podatki

Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniona administracyjne część terytorium kraju w której działalność może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w SSE mogą otrzymać m.in. pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu.
W ramach współpracy pomagamy w zakresie:

Oceny opłacalności, w tym:

 • przygotowujemy wstępną analizę opłacalności korzystania z ulgi SSE,
 • oceniamy sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • przygotowujemy analizy i plany finansowe dla realizowanej inwestycji,
 • pomagamy w uzyskaniu zezwolenia,
 • identyfikujemy wydatki kwalifikowane SSE.

Wdrożenia, w tym:

 • rozliczamy inwestycje SSE ( wydatków kwalifikowanych),
 • budujemy systemy księgowe dla wymogów działalności strefowej i opodatkowanej,
 • kwalifikujemy przychody i koszty do działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania,
 • dyskontujemy udzieloną pomoc publiczną i wydatki inwestycyjne ponoszone przez przedsiębiorcę.

Bezpieczeństwa, w tym:

 • zabezpieczamy Firmy na okoliczność kontroli podatkowej i skarbowej,
 • ustalamy dostępną pulę pomocy publicznej i monitorujemy jej zużycie.

Opieki powdrożeniowej, w tym:

 • wprowadzamy zmiany organizacyjne i procesowe,
 • sprawujemy nadzór nad rozliczeniami księgowo-podatkowymi,
 • prowadzimy sprawozdawczość na potrzeby SSE.

Usługi z zakresu specjalnych stref inwestycyjnych realizowane są przez doradcę podatkowego:
Maria Kopówka – numer wpisu na listę doradców podatkowych 12675.

Oferta