slider1
Contemporary Business Wireless Technology Wooden Concept
slider3
slider4n

Podatki

Ceny transferowe

Nasze usługi w zakresie cen transferowych adresowane są do krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych. Usługi te, wykonywane przez doradcę podatkowego mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W ramach współpracy:

  • realizujemy projekty dotyczące obszaru cen transferowych – sporządzanie dokumentacji podatkowych i analiz rynkowych,
  • dysponujemy zespołem specjalizującym się m.in. w sporządzaniu dokumentacji podatkowych, przeprowadzaniu analiz porównawczych, ocenie transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem podatkowym,
  • doradzamy w zakresie wszystkich rodzajów transakcji spotykanych w obrocie gospodarczym – transakcje finansowe, towarowe, usługowe, gospodarcze.

Przeprowadzamy audyty cen transferowych, w celu identyfikacji wszelkich ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
Audyt może obejmować wybrane obszary, jak również kompleksową weryfikację zagadnień związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności:

  • identyfikację podmiotów powiązanych,
  • identyfikację transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych,
  • Weryfikację i ocenę dokumentacji cen transferowych opracowanych przez Klienta, również w zakresie ich zgodności z nowymi wymogami,
  • weryfikację rynkowości warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Usługi z zakresu cen transferowych realizowane są przez doradcę podatkowego:
Maria Kopówka – numer wpisu na listę doradców podatkowych 12675.

Oferta